برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

word processing

/ˈwɝːdˈproʊsesɪŋ/ /ˈwɜːdˈprəʊsesɪŋ/

(کامپیوتر) واژه پردازی، واژآمایی

بررسی کلمه word processing

اسم ( noun )
مشتقات: word-processing (adj.)
(1) تعریف: the production of typed documents with the use of automated typewriters or computers.

(2) تعریف: the skill or act of producing such documents.

- Clerical workers today must be able to do word processing.
[ترجمه ترگمان] کارکنان دفتری امروزه باید قادر به انجام پردازش کلمه باشند
[ترجمه گوگل] کارکنان اداری امروز باید قادر به انجام پردازش کلمه باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه word processing در جمله های نمونه

1. The spreadsheet application is second only to word processing in terms of popularity.
[ترجمه ترگمان]درخواست صفحه گسترده تنها برای پردازش کلمه از نظر محبوبیت است
[ترجمه گوگل]برنامه صفحه گسترده دوم تنها به پردازش کلمه از نظر محبوبیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I mostly use my computer for word processing.
[ترجمه ترگمان]من بیشتر از کامپیوترم برای پردازش کلمه استفاده می‌کنم
[ترجمه گوگل]من بیشتر از رایانه برای پردازش متن استفاده می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Data can be pasted into word processing documents.
[ترجمه ترگمان]داده‌ها می‌توانند در اسناد پردازش کلمه چسبانده شوند
[ترجمه گوگل]داده ها را می توان به اسناد پردازش کلمه جا به جا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A word processing program also has different types of memory.
[ترجمه ترگمان]یک برنامه پردازش کلمه نیز انواع مختلفی از حافظه را دارد
[ترجمه گوگل]یک برنامه پردازش کلمه نیز دارای انواع مختلف حافظه است
[تر ...

معنی word processing در دیکشنری تخصصی

word processing
[کامپیوتر] پردازش کلمه - کلمه پردازی - فرایند به کارگیری کامپیوتر برای آماده سازی مستندات کتبی ( نامه ها ، گزارشا ، کتابها و...) مرز میان کلمه پردازی و نشر کامپیوتری چندان دقیق نیست ، اما به طور کلی ، کلمه پردازی عبارت است از آ»اده سازی متن کلمه بندی شده و خوانا که شامل طراحی یا فن چاپ نمی شود. کله پردازی ، به آسانی یک سند راتغییر یا تصحیح نموده و بدون معرفی خطاهای جدید آن را چاپ می کند. در این برنامه ها ، ابتدا می توان طرح کلی نوشته را ایجاد و سپس بخشهای گوناگون آن را پر کرد؛ یعنی ملزوم نیستید که صفحه 1 را قبل از صفحه 2 تمام کنید . به این ترتیب ، می توانید مستندات مشابهی ( مانند نامه ها) داشته باشید که هر یک اندک تفاوتی با هم دارند. بسیاری از برنامه های کلمه پرداز دارای غلط گیر املایی و گرامری هستند . اما توصیه های برنامه را با احتیاط بپذیرید . زیرا آنها نه انگلیسی می دانند و نه می دانند که شما قصد گفتن چه چیزی را دارید . غلط گیر املایی ، کلمه ای را در فرهنگ لغت برنامه جستجو می کند و در صورت نیافتن آن ، اطلاع می دهد. غلط گیرهای گرامری ، برخی از خطاهای رایج را تشخیص می دهند ، اما در مورد بعضی از ترکیبات کلمه ها که گرامری هم هستند ، اظهار نارضایتی می کنند. برای خواندن دقیق ، هیچ جانشینی برای انسان وجودندارد. تقریباً تمام کلمه پردازهای امروزی ، تمامی ویژگیهای مورد نیاز کار دفتری و مقالات دانشجویی را دارند. همه ی آنها فرمولهای ریاضی ، علائم شیمیایی ، زبانهای خارجی ، یا پاورقی های طولانی را پشتیبانی نمی کنند، اگر متن دانشگاهی یا فنی می نویسید، نرم افزاری انتخاب کنید که نیازهای خاص شما را تأمین کند. برنامه ی TEX یکی از رایج ترین برنامه های کلمه پرداز دانشگاهی است که دانشگاه استاندفورد آن راساخته است ، اما کار با آن چندان ساده نیست . نگاه کنید به desktop publishing ; LATEX ; TEX ; typeseting mistakes .
[برق و الکترونیک] پردازش لغت تولیدیادداشت ، نامه، نوشته یا سند نوشته ی دیگر با وارد کردن لغتها وعددها از طریق صفحه کلید برای پردازش کامپیوتر دیجیتال یا دستگاه پردازش لغت خاصی که شامل عناصر کامپیوتری تحت هدایت نرم افزار پردازش لغت است . متن را می توان به هنگام نوشته شدن، روی صفحه مونیتور ، صفحه نمایش LCD یا انو ...

معنی کلمه word processing به انگلیسی

word processing
• writing of documents in a computer and then editing them
• word processing is the work of producing documents, letters, and other printed material using a word processor.

word processing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی ن
نوشتن متن ( روی کامپیوتر)
Elham afshar
پردازش لغت
Matin
واژه پردازی ( در کامپیوتر)
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، در ظاهر به معنی پروسه یا فرایند و یا عملکرد لغت معنی میدهد. ولی احتمالا یک اصطلاح میباشد. مانند very cold که معنی ظاهری ان خیلی سرد هست ولی معنی مجازی ان قطبی میباشد. بنده تخصصی در این زمینه ندارم و بهتر هست تا کارشناسان زبان انگلیسی در این خصوص نظر بدهند.
با تشکر.
متین خدایی
واژه پردازی در کامپیوتر
NEGAR
تایپ ، پردازش کلمه
D.Ahmadi
واژه پردازی
Mary.hb
به فرایند تایپ،ادیت،ذخیره و پرینت متن ها در کامپیوتر گفته می شود
Karen
تایپ کردن
Karen
تایپ کردن روی کامپیوتر یا لبتاب
مهیار کیانی
واژه پردازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی word processing

کلمه : word processing
املای فارسی : ورد پروسسینگ
اشتباه تایپی : صخقی حقخزثسسهدل
عکس word processing : در گوگل

آیا معنی word processing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )