برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

wobbly

/ˈwɑːbəli/ /ˈwɒbli/

معنی: لق، جنبنده، لرزان
معانی دیگر: سست، شل، متزلزل، سست بنیان، مرتعش، نوسانی، (امریکا - قدیمی) عضو اتحادیه انقلابی کارگران (در سال 1905 در شیکاگو تاسیس شد)

بررسی کلمه wobbly

صفت ( adjective )
حالات: wobblier, wobbliest
مشتقات: wobbliness (n.)
• : تعریف: tending to tip unsteadily; shaky.
متضاد: stable, steady
مشابه: rickety

واژه wobbly در جمله های نمونه

1. a wobbly government
یک دولت متزلزل

2. the wobbly legs of the old table
پایه‌های لق میز کهنه

3. small countries with wobbly economies
کشورهای کوچک دارای اقتصاد متزلزل

4. I was sitting on a wobbly plastic chair.
[ترجمه ترگمان]روی یک صندلی پلاستیکی کوچک نشسته بودم
[ترجمه گوگل]من روی یک صندلی پلاستیکی جادویی نشسته بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's still a bit wobbly after the operation .
[ترجمه ترگمان]بعد از عملیات کمی لرزان بود
[ترجمه گوگل]او هنوز پس از عملیات کمی کمرنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The chair looked a bit wobbly.
[ترجمه ترگمان]صندلی کمی لرزان به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]صندلی کمی شگفت انگیز نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. When I stood up my legs went all wobbly.
...

مترادف wobbly

لق (صفت)
loose , loppy , jiggly , wobbly , unsteady , rickety
جنبنده (صفت)
motive , wobbly , motile , vacillant , vibratile
لرزان (صفت)
unstable , shaky , wobbly , unsteady , palsied , vibrant , wonky , quakerish , shivery , trepid , shuddery , tottery , trembly

معنی کلمه wobbly به انگلیسی

wobbly
• (british slang) temper fit, outburst of temper; fit of panic
• unsteady; swaying; tending to wobble; indecisive; wishy-washy; weak and unsteady from sickness or tiredness
• if something is wobbly, it is unstable and likely to move from side to side; an informal word.

wobbly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا کریم
لَق
مهدی باقری
ضعیف و بیمار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wobbly

کلمه : wobbly
املای فارسی : وببلی
اشتباه تایپی : صخذذمغ
عکس wobbly : در گوگل

آیا معنی wobbly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )