برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1709 100 1
شبکه مترجمین ایران

without rhyme or reason

واژه without rhyme or reason در جمله های نمونه

1. Suddenly, without rhyme or reason, his mood changed.
[ترجمه ترگمان]ناگهان، بی‌هیچ نظم و منطق، خلق و خوی او عوض شد
[ترجمه گوگل]ناگهان، بدون قافیه یا دلیل، خلق و خوی او تغییر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He picked people on a whim, without rhyme or reason.
[ترجمه ترگمان]او مردم را بی‌هیچ نظم و منطق انتخاب می‌کرد
[ترجمه گوگل]او مردم را به هتک می برد، بدون قافیه یا دلیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His wife scolded him endlessly, without rhyme or reason.
[ترجمه ترگمان]زنش بی آن که شعری بگوید، بی وقفه او را سرزنش می‌کرد
[ترجمه گوگل]همسرش او را بی انتها، بدون قافیه یا عقل سرزنش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He can't bite anybody's balls off without rhyme or reason, can he?
[ترجمه ترگمان]اون نمیتونه بدون قافیه و عقل کسی رو گاز بگیره، مگه نه؟
[ترجمه گوگل]او نمی تواند بدون هیچ قافیه یا عقل توپ های کسی را بکشد، آیا می تواند؟
[ترجمه ...

معنی کلمه without rhyme or reason به انگلیسی

without rhyme or reason
• not making any sense, without any logic

without rhyme or reason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrab
بی دلیل؛ سر هیچ و پوچ؛ بدون دلیل منطقی
وقتی اتفاقی میفته که نمیشه به راحتی و با دلایل منطقی توضیحش داد، از این اصطلاح استفاده میکنیم
مثلا وقتی یه نفر بیخود و بی جهت حالش بهم میریزه یا مثلا عصبانی میشه و شما اصلا نمیفهمید که برا چی اون فرد اینجوری شد، از این اصطلاح میتونید استفاده کنید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی without rhyme or reason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )