برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
with - that - in - mind
شبکه مترجمین ایران

with that in mind

with that in mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
bearing that in mind
با توجه به این
با فرض این
بر این اساس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی with that in mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )