برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
with - no - further - ado
شبکه مترجمین ایران

with no further ado

with no further ado را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
بدون هیچ درنگ و وقفه ای
with no further ado, I booked my one-way ticket.
بدون هیچ وقفه ای، من بلیط سفر یک طرفه خودم را رزرو کردم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی with no further ado مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )