برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

wish someone well


برای کسی آرزوی کامیابی کردن، خیر کسی را خواستن

wish someone well را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wish someone well

کلمه : wish someone well
املای فارسی : ویش ساموان ول
اشتباه تایپی : صهسا سخئثخدث صثمم
عکس wish someone well : در گوگل

آیا معنی wish someone well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )