برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

wish somebody well


خیر (یا شر) کسی را خواستن، آرزوی موفقیت (یا ناکامی) کسی را کردن

wish somebody well را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی wish somebody well

کلمه : wish somebody well
املای فارسی : ویش سمبدی ول
اشتباه تایپی : صهسا سخئثذخیغ صثمم
عکس wish somebody well : در گوگل

آیا معنی wish somebody well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )