برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

wish list


فهرست خواسته ها یا آرزوها

واژه wish list در جمله های نمونه

1. Draw up a wish list, defining the requirements for your ideal home.
[ترجمه ترگمان]یک فهرست آرزوها را رسم کنید و نیازمندی‌های خانه ایده‌آل خود را تعریف کنید
[ترجمه گوگل]یک لیست آرزو را تهیه کنید، شرایط مورد نیاز برای خانه ایده آل خود را مشخص کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Another player on Coach Beane's wish list is center fielder Jeffrey Hammonds.
[ترجمه ترگمان]بازیکن دیگر در لیست آرزوی مربی Beane، مدافع میانی جفری hammonds است
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از بازیکنانی که در فهرست آرزو مربی بیوان هستند جفری هماندز، مربی تیم ملی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Also on the governor's wish list is more funding for schools.
[ترجمه ترگمان]همچنین در فهرست آرزوها نیز بودجه بیشتری برای مدارس وجود دارد
[ترجمه گوگل]همچنین در لیست آرزوها فرماندار بودجه بیشتر برای مدارس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So scribble down that wish list and get surfing to pick up some of the best bargains around.
[ترجمه ترگمان]بنابراین می‌توانید فهرست آرزوه ...

wish list را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nonhlanhla Ncube
To order things from u online
Amirreza2000A
فهرست دلخواه یا موردعلاقه
علیرضا ...
� لیست خرید � هم میتونه معنی بده.
akamrahimi50@gmail.com
لیست علاقه مندی ها
Shima Ghanbari
لیست آرزو ها
شیما قنبری
لیست آرزو ها...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wish list

کلمه : wish list
املای فارسی : ویش لیست
اشتباه تایپی : صهسا مهسف
عکس wish list : در گوگل

آیا معنی wish list مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )