برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

wise up


(امریکا ـ خودمانی) آگاه کردن یا شدن، پی بردن، هشیار کردن یا شدن

بررسی کلمه wise up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (slang) to make or become aware.

واژه wise up در جمله های نمونه

1. It's time to wise up and tell those around you that enough is enough.
[ترجمه ترگمان]وقتش است که عاقل باشم و به آن‌هایی که در اطراف شما هستند بگویم که کافی است
[ترجمه گوگل]وقت آن است که عاقلانه فکر کنید و به اطرافیانتان بگویید که کافی است کافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Consumers need to wise up to the effect that advertising has on them.
[ترجمه ترگمان]مصرف کنندگان باید از تاثیر تبلیغات بر روی آن‌ها آگاه شوند
[ترجمه گوگل]مصرف کنندگان به عواقب تبلیغات بر روی آنها احتیاج دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wise up, Vic - he's cheating you!
[ترجمه Metis] منطقی باش ویس! داره بهت خیانت می کنه.
|
[ترجمه ترگمان] هوشمندانه بود، و اون داره بهت خیانت می کنه
[ترجمه گوگل]عاقل، ویس - او تقلب شما!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

wise up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hizan
سر عقل بیا
ریحانه
به خودت بیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wise up

کلمه : wise up
املای فارسی : وایز آاپ
اشتباه تایپی : صهسث عح
عکس wise up : در گوگل

آیا معنی wise up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )