برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
wire - lug

wire lug

wire lug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
سرسیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی wire lug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )