برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1396 100 1

wipe out


معنی: محو کردن، زدودن
معانی دیگر: 1- (نوشته و غیره) پاک کردن، محو کردن 2- کشتن، معدوم کردن، نابود کردن، از میان برداشتن، 3- (شدیدا) شکست خوردن، ناکام شدن، زمین خوردن

بررسی کلمه wipe out

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to demolish, destroy, or defeat utterly.
مشابه: abolish, blot out, destroy, efface, eradicate, exterminate, obliterate

(2) تعریف: (informal) to kill (someone).
مشابه: destroy, kill

واژه wipe out در جمله های نمونه

1. One dose of penicillin can wipe out the infection.
[ترجمه ترگمان]یک مقدار پنی‌سیلین میتونه عفونت رو از بین ببره
[ترجمه گوگل]یک دوز پنی سیلین می تواند عفونت را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Wipe out the bath before you use it.
[ترجمه ترگمان] قبل از اینکه ازش استفاده کنی، حموم رو پاک‌کن
[ترجمه گوگل]قبل از استفاده از حمام را از بین ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The spill could wipe out the Gulf's turtle population.
[ترجمه ترگمان]این نشت می‌تواند جمعیت لاک‌پشت خلیج را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]ریخته شدن می تواند جمعیت لاک پشت خلیج را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They managed to wipe out the entire aboriginal population.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها توانستند کل افراد بومی را از بین ببرند
[ترجمه گوگل]آنها موفق به از بین بردن کل جمعیت بومی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف wipe out

محو کردن (فعل)
erase , eliminate , annihilate , expunge , obliterate , blur , wipe out , deface , blot out , disfeature , cause to disappear , raze , efface , rase
زدودن (فعل)
remove , wipe , clean , scrape , clear , purge , eliminate , obliterate , wipe out , scour , blot out , sweep , swab , scurf , deterge , efface , shuck

معنی کلمه wipe out به انگلیسی

wipe out
• destroy; void; (slang) kill

wipe out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
شکست،سقوط،ناکامی،فروافتادن
ماهک
شکست سقوط
Setayesh-Arya
از بین بردن
ترمه چی
Eradicate something
تخریب و یا از بین بردن چیزی (بد) بطور کامل
Destroy or get rid of something (bad) completely
Henfame
از پا در آوردن
Hadi
کشتار نژادی کردن
سید محمود حسینی
خسته کردن
محیا
Some people think we can wipe out poverty with education.
بعضی‌ها عقیده دارن با درس خوندن میشه از فقر و بدبختی جلوگیری کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wipe out
کلمه : wipe out
املای فارسی : وایپ آوت
اشتباه تایپی : صهحث خعف
عکس wipe out : در گوگل

آیا معنی wipe out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )