برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
wipe - off - the - map
شبکه مترجمین ایران

wipe off the map


نابود کردن، از نقشه محو کردن

بررسی کلمه wipe off the map

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to destroy completely.

(2) تعریف: to remove from memory.

wipe off the map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wipe off the map

کلمه : wipe off the map
املای فارسی : وایپ آاف تاه مپ
اشتباه تایپی : صهحث خبب فاث ئشح
عکس wipe off the map : در گوگل

آیا معنی wipe off the map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )