برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1467 100 1

wing chair

/ˈwɪŋˈt͡ʃer/ /wɪŋt͡ʃeə/

صندلی پشت بلند، مبل دارای پشتی و دسته های چوبی و سفت

بررسی کلمه wing chair

اسم ( noun )
• : تعریف: an upholstered chair having a high back with side extensions or wings.

واژه wing chair در جمله های نمونه

1. The big leather wing chair that usually faced the doorway in the library was turned around.
[ترجمه ترگمان]یک صندلی چرمی بزرگ که معمولا با دم در کتابخانه روبه‌رو می‌شد به اطراف می‌چرخید
[ترجمه گوگل]صندلی بزرگ صندلی چرمی که معمولا با درب در کتابخانه مواجه شد، دور گردید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One large wing chair in an attractive pale pink fabric blends perfectly with the dual colour scheme.
[ترجمه ترگمان]یک صندلی جناح بزرگ در یک پارچه صورتی کمرنگ و زیبا کاملا با طرح رنگ دوگانه همخوانی دارد
[ترجمه گوگل]یک صندلی بزرگ صندلی در پارچه نازک صورتی جذاب کاملا با طرح رنگ دوگانه ترکیب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Barnabas leapt from the sofa and dashed after the biscuit that had skidded under a wing chair.
[ترجمه ترگمان]بی عقل از روی نیمکت پرید و بعد از آن بیسکوییت که زیر یک صندلی گیر کرده بود به سرعت سرازیر شد
[ترجمه گوگل]بارناباس از مبل به عقب رفته و بعد از بیسکویتی که زیر صندلی صندلی مشغول به کار است، خرد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She knocked and opened the door and saw Patrick asleep in ...

wing chair را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wing chair
کلمه : wing chair
املای فارسی : وینگ چیر
اشتباه تایپی : صهدل زاشهق
عکس wing chair : در گوگل

آیا معنی wing chair مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران