برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1362 100 1

wills

واژه wills در جمله های نمونه

1. whatever god wills no man can change
آنچه را که خداوند مقدر کرده است هیچ بشری نمی‌تواند عوض کند.

2. human appetites and wills
شهوات و تمایلات بشری

wills را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
وصیت نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی wills مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )