برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1396 100 1

wild guess

معنی کلمه wild guess به انگلیسی

wild guess
• dissolute guess, shot in the dark

wild guess را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): حدس غیرمنطقی و غیر علمی، تیری در تاریکی

https://www.merriam-webster.com/dictionary/wild guess

mojgan
شانسی گفتن
Shirinbahari
حدس بی پایه و اساس
SG
بدون فکر حدس زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی wild guess مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )