برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

wilco


(پیام رسانی رادیویی و غیره - مخفف: will comply) اطاعت می شود، در مکالمات رادیویی بسیار خوب، فهمیدم

بررسی کلمه wilco

حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to indicate that a radio message will be complied with (acronym for "will comply").

wilco را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
فهمیده و مودب بودنsuavity

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wilco
کلمه : wilco
املای فارسی : ویلکو
اشتباه تایپی : صهمزخ
عکس wilco : در گوگل

آیا معنی wilco مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )