برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

widthwise


از پهنا، از عرض (widthways هم می گویند)

واژه widthwise در جمله های نمونه

1. The designed widthwise edge curve will be used as a directix curve to form scoop surface of the energy-saving down-cut rotary blade by scanning method.
[ترجمه ترگمان]منحنی لبه widthwise طراحی‌شده می‌تواند به عنوان منحنی directix برای تشکیل سطح scoop تیغه گردان با استفاده از روش اسکن کردن استفاده شود
[ترجمه گوگل]منحنی لبه عرضی طراحی شده به عنوان منحنی directix به منظور استفاده از روش اسکن به منظور ایجاد سطح چاقو صرفه جویی در انرژی صرفه جویی در تیغه چرخشی کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The designed widthwise edge curve will be used as a directix curve to form scoop surface of . . .
[ترجمه ترگمان]منحنی لبه widthwise طراحی‌شده می‌تواند به عنوان منحنی directix برای تشکیل سطح scoop سطح آب مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]منحنی لبه عرضی طراحی شده به عنوان منحنی directix برای تشکیل سطح scoop استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The designed widthwise edge curve will be used as a directix curve to form. . .
[ترجمه ترگمان]منحنی لبه طراحی‌شده برای شکل دادن به شکل منحنی directix به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]منحنی لبه عرضی طراحی شده به عنوان منحنی directix برای شکل گیری استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی widthwise در دیکشنری تخصصی

widthwise
[ریاضیات] عرضی گون

معنی کلمه widthwise به انگلیسی

widthwise
• from side to side; with regards to the width of something

widthwise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mjh20
به صورت عرضی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی widthwise

کلمه : widthwise
املای فارسی : ویدتهویس
اشتباه تایپی : صهیفاصهسث
عکس widthwise : در گوگل

آیا معنی widthwise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )