برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

wide open


(چشم یا دریچه و غیره) کاملا باز، گشوده، چهارتاق

بررسی کلمه wide open

صفت ( adjective )
(1) تعریف: opened completely.
مشابه: agape, free

- a wide-open window
[ترجمه 🌠MM93🌠] یک پنجره کاملاً باز
|
[ترجمه ترگمان] پنجره‌ای باز و باز دارد
[ترجمه گوگل] یک پنجره باز گسترده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having no laws or lax enforcement of laws on gambling, prostitution, and the like.

- a wide-open town
[ترجمه ترگمان] یه شهر وسیع باز
[ترجمه گوگل] یک شهر وسیع باز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه wide open در جمله های نمونه

1. Keep your eyes wide open before marriage, and half shut afterwards.
[ترجمه ترگمان]چشم خودت را باز کن تا قبل از ازدواج باز و نیم بسته شود
[ترجمه گوگل]قبل از ازدواج چشمان خود را باز کنید و پس از آن نیمی از آنها را ببندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The outer door was wide open but the inner one was locked.
[ترجمه ترگمان]در بیرونی باز بود، اما داخلی در قفل بود
[ترجمه گوگل]درب بیرونی گسترده بود اما درون آن قفل شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He swung the door wide open in a parody of welcome.
[ترجمه ترگمان]در را باز کرد و به تقلید از خوش‌آمد گویی، در را باز کرد
[ترجمه گوگل]او درب را به خوبی باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She had left the door wide open.
[ترجمه ترگمان]در را کاملا باز گذاشته بود
[ترجمه گوگل]او درب را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه wide open به انگلیسی

wide open
• open fully, open to a large extent

wide open را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
بازِ باز
پارسا اکبری
آزاد، بی قانون ، بدون محدودیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wide open

کلمه : wide open
املای فارسی : واید اپن
اشتباه تایپی : صهیث خحثد
عکس wide open : در گوگل

آیا معنی wide open مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )