برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
wide - of - the - subject
شبکه مترجمین ایران

wide of the subject


از موضوع پرت، خارجازموضوع

wide of the subject را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wide of the subject

کلمه : wide of the subject
املای فارسی : واید اوف تاه سابجکت
اشتباه تایپی : صهیث خب فاث سعذتثزف
عکس wide of the subject : در گوگل

آیا معنی wide of the subject مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )