برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

wide mouthed


دهن گشاد

wide mouthed را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wide mouthed

کلمه : wide mouthed
املای فارسی : واید موتهد
اشتباه تایپی : صهیث ئخعفاثی
عکس wide mouthed : در گوگل

آیا معنی wide mouthed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )