برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

wide eyed

/ˈwaɪdˈaɪd/ /waɪdaɪd/

با چشمان کاملا باز (در اثر ترس یا شگفتی)، گشوده چشم، دارای چشم باز، دارای چشم گشاد، متعجب، حیرت زده

بررسی کلمه wide eyed

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having the eyes opened wide, as in alarm or wonder.

(2) تعریف: naive or credulous.

- wide-eyed acceptance of a ridiculous lie
[ترجمه ترگمان] با چشمانی گشاد از یک دروغ مسخره،
[ترجمه گوگل] پذیرش گسترده ای از دروغ مضحک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه wide eyed به انگلیسی

wide eyed
• if someone is wide-eyed, their eyes are more open than usual.
• if you describe someone as wide-eyed, you mean that they seem inexperienced, and do not have much common sense.

wide eyed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SonRez
بی تجربه
inexperienced and innocent and may be easily impressed

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wide eyed

کلمه : wide eyed
املای فارسی : واید عید
اشتباه تایپی : صهیث ثغثی
عکس wide eyed : در گوگل

آیا معنی wide eyed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )