برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

wide bodied


(به ویژه هواپیما) دارای بدنه ی پهن، پهن تن

wide bodied را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wide bodied

کلمه : wide bodied
املای فارسی : واید بوید
اشتباه تایپی : صهیث ذخیهثی
عکس wide bodied : در گوگل

آیا معنی wide bodied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )