برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
whose - side - are - you - on

whose side are you on

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی whose side are you on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )