برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
who - led - me
شبکه مترجمین ایران

who led me

who led me را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا حسین زاده
که هدایتم کرد

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی who led me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )