برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
who - is - to - say
شبکه مترجمین ایران

who is to say

who is to say را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mitra
از کجا معلوم
نسرین رنجبر
used to say that something might happen or might have happened in a particular way, because nobody really knows
کسی چه میداند
who is to say, except you?
غیر از شما کی میتونه خبر داشته باشه؟
غیر از شما کسی نمیدونه.
English User
کی میدونه؟(سوال انکاری، یعنی هیچکس نمی دونه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی who is to say مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )