برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

white noise

/ˈwaɪtnɔɪz/ /waɪtnɔɪz/

(صدایی که دارای همه ی بسامدهای شنودپذیر توسط انسان است) صدای چند بسامدی

بررسی کلمه white noise

اسم ( noun )
• : تعریف: a sound that is a mixture of all the audible frequencies, each at about the same intensity.

واژه white noise در جمله های نمونه

1. They were made to listen to white noise, such as static of the sort you might pick up between radio stations.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای گوش دادن به صداهای سفید، مانند ایستا از نوع که ممکن است بین ایستگاه‌های رادیویی انتخاب کنید، ساخته شدند
[ترجمه گوگل]آنها برای گوش دادن به صدای سفید، مانند ایستایی از نوعی که ممکن است بین ایستگاه های رادیویی برقرار شود، ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "White noise" was played into the subject's ears through headphones.
[ترجمه ترگمان]\"سر و صدای سفید\" از طریق هدفون در گوش فرد پخش شد
[ترجمه گوگل]'نویز سفید' به گوش های موضوع از طریق هدفون پخش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Safe noise. White noise is as safe as a lullaby.
[ترجمه ترگمان]سر و صدا در امان بود سر و صدا مثل یک لالایی در امان است
[ترجمه گوگل]سر و صدای امن نویز سفید به عنوان یک لالایی امن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. White noise is not a good simulator of music, which contains more energy at low frequencies than at high ones.
...

معنی white noise در دیکشنری تخصصی

white noise
[کامپیوتر] نویز سفید صدایی متشکل از نوسانهای اتفاقی با مقادیر انرژی برابر در تمام فرکانس ها. این صدا، مانند صدای هیس هیس کردن است غالبا - نویر سفید
[برق و الکترونیک] نویز سفید - نویز سفید نویز الکتریکی یا آکوستیکی تصادفی که دارای انرژی برابری درهر سیکل در تمام باند بسامدی تعریف شده دارد .و اغتشاش الکتریکی ایجاد شده با حرکت تصادفی الکترونهای آزاد در رسانا یا نیمرسانا نمونه ای از نویز سفید است ؛طیف بسامدی نور سفید نمونه ی دیگری است .
[زمین شناسی] نوفه سفید
[ریاضیات] اغتشاش خالص
[آمار] نوفه سفید
[برق و الکترونیک] ضبط نویز سفید نوار ضبط شده ای برای آزمایش پاسخ بسامدی سیستم های بازسازی صدا . پهنای باند ضبط نویز سفید آکوستیکی گسترش یافته در تمام باند بسامدهای شنوایی به طور پله ای کاهش می یابد به گونه ای که حد بالایی پهنای باند در هر گام اعلام می شود .
[سینما] نوفه سفید تحریک شده

معنی کلمه white noise به انگلیسی

white noise
• noise in the background, voice disturbances in a recording

white noise را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی white noise
کلمه : white noise
املای فارسی : وایت نویس
اشتباه تایپی : صاهفث دخهسث
عکس white noise : در گوگل

آیا معنی white noise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )