برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

whipping cream

/ˈwɪpɪŋˈkriːm/ /ˈwɪpɪŋkriːm/

خامه ی پر چربی (که بهتر می شود آن را زد)

بررسی کلمه whipping cream

اسم ( noun )
• : تعریف: a sweet cream that contains a high percentage of butterfat and can be made stiff by whipping.

واژه whipping cream در جمله های نمونه

1. Advantages of the nondairy toppings over whipping cream are lower fat content, lower cost per serving, and greater convenience.
[ترجمه ترگمان]مزیت‌های of بر روی خامه، محتوای چربی کم‌تر، هزینه کم‌تر در هر خدمت و راحتی بیشتر است
[ترجمه گوگل]مزایای نوشیدنی های غیر لبنی بر روی کرم شیرین عبارتند از: محتوای چربی پایین، هزینه کمتر در هر وعده و راحتی بیشتر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Just before serving, fold in the whipping cream or CoolWhip and serve topped with cherries if desired.
[ترجمه ترگمان]درست قبل از سپری کردن، در خامه دار یا CoolWhip جمع شوید و در صورتی که می‌خواهید در راس گیلاس خدمت کنید
[ترجمه گوگل]درست قبل از خدمت، در کرم شلاق یا CoolWhip و در صورت تمایل با گیلاس پر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bring heavy whipping cream just to a boil and remove from heat.
[ترجمه ترگمان]خامه دار سنگین را به یک جوش بیاورید و از گرما پاک کنید
[ترجمه گوگل]کرم شلاق بزنید فقط به جوش و از گرما خارج شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Heat whipping cream, 100 g milk, coconut milk and sugar in a sauce pa ...

معنی کلمه whipping cream به انگلیسی

whipping cream
• sweet cream, high-fat milk product with which whipped cream and other rich dishes are made
• whipping cream is cream that becomes stiff when it is stirred very fast.

whipping cream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل غندالی
خامه پر چرب برای( تهیه تارت استفاده میشود)
مهدی
خامه قنادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی whipping cream

کلمه : whipping cream
املای فارسی : وهیپپینگ کرم
اشتباه تایپی : صاهححهدل زقثشئ
عکس whipping cream : در گوگل

آیا معنی whipping cream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )