برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

whiplash

/ˈwɪˌplæʃ/ /ˈwɪplæʃ/

معنی: شلاق، هر چیزی شبیه شلاق، شلاق زدن
معانی دیگر: زبانه ی شلاق (در برابر: دسته ی شلاق whipstock)، تسمه ی تازیانه، ضربه یا تکان شلاقی

بررسی کلمه whiplash

اسم ( noun )
(1) تعریف: the long, thin, flexible part of a whip; lash.

(2) تعریف: an injury to the neck or spine caused by the sudden jerking of the head forward or back, as from the sudden impact of an automobile collision.

واژه whiplash در جمله های نمونه

1. She was suffering from whiplash injuries received in a car crash.
[ترجمه ترگمان]او از ضربات تازیانه ضربه در تصادف خودرو رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]او از آسیب های ناشی از جراحت ضربه ای در تصادف ماشین رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was very bruised and suffering from whiplash.
[ترجمه ترگمان]اون خیلی کبود شده بود و از ضربه شلاق رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]او بسیار کبود و از ضربه شلاق زدن رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He suffered whiplash injuries in the crash.
[ترجمه ترگمان]او در سانحه دچار ضربه شلاق شد
[ترجمه گوگل]او در تصادف دچار آسیب دیدگی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her sharp voice cut the air like a whiplash.
[ترجمه ترگمان]صدای تیزش مثل شلاقی هوا را قطع کرد
[ترجمه گوگل]صدای تیز خود را هوا مانند یک شلاق زدن را برش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف whiplash

شلاق (اسم)
lash , stick , switch , whip , whiplash , flagellum , scourge , knout , horsewhip
هر چیزی شبیه شلاق (اسم)
whiplash
شلاق زدن (فعل)
flog , beat , belt , thong , baste , whip , thrash , whiplash , wallop , flail , belabor , belabour , leather , horse , cat , flagellate , horsewhip , scutch , welt

معنی whiplash در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شبیه شلاق - یک مژک یا تاژک با سطح صاف (بدون mastigonemes) بعضی از جلبکها و پروتوزوآن ها که دارای بخش قاعده ای طویل مستحکم و یک ناحیه انتهایی نازک تر است.
[عمران و معماری] اثر شلاقی

معنی کلمه whiplash به انگلیسی

whiplash
• lashing with a whip; injury to the neck caused by a sudden jolt
• a whiplash is the long piece of leather or rope that is part of a whip.
whiplash injury
• a whiplash injury is a neck injury caused by your head suddenly jerking forwards and then back again, for example in a car accident.

whiplash را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

feryal
آسیب در ناحیه گردن (پزشکی)
سامان نصیری
در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن (حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن) است که در تصادفات رانندگی شایع است. آسیب وایپلش موجب کشیدگی عضلات و بافت های نرم اطراف گردن می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی whiplash
کلمه : whiplash
املای فارسی : وهیپلش
اشتباه تایپی : صاهحمشسا
عکس whiplash : در گوگل

آیا معنی whiplash مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )