برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
when - the - time - was - ripe

when the time was ripe


در وقت مناسب/مقتضی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی when the time was ripe
کلمه : when the time was ripe
املای فارسی : وهن تهه تیمه واس رپه
اشتباه تایپی : صاثد فاث فهئث صشس قهحث
عکس when the time was ripe : در گوگل

آیا معنی when the time was ripe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران