برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

wheelhouse

/ˈwiːlhaʊs/ /ˈwiːlhaʊs/

رجوع شود به: pilothouse

بررسی کلمه wheelhouse

اسم ( noun )
• : تعریف: a pilothouse.

واژه wheelhouse در جمله های نمونه

1. Step into the wheelhouse and take the helm on a dark and stormy night!
[ترجمه ترگمان]به خانه سکان قدم بگذارید و در یک شب طوفانی و طوفانی سکان را به دست بگیرید
[ترجمه گوگل]گام به چرخ دستی بروید و در شب تاریک و طوفانی سر بلندی ببرید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On the upper deck aft from the wheelhouse she has a little lounge with a sauna.
[ترجمه ترگمان]روی عرشه بالایی کشتی از سکان قایق کوچکی با سونا دارد
[ترجمه گوگل]در عرشه بالایی پشت صندلی چرخ دار، او یک سالن کوچک با یک سونا دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I shared the skipper's cabin immediately below the wheelhouse.
[ترجمه ترگمان]من بلافاصله کابین ناخدا را در زیر سکان سهیم کردم
[ترجمه گوگل]من کابین سرنشین را بلافاصله زیر چرخ دستی به اشتراک گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I edged back against the wheelhouse and aimed my camera at them.
[ترجمه ترگمان]به خانه چرخ‌دار برگشتم و دوربینم را به طرف آن‌ها نشانه گرفتم
[ترجمه گوگل]من در برابر چرخ د ...

معنی کلمه wheelhouse به انگلیسی

wheelhouse
• pilothouse, small cabin on a ship where the navigation equipment is located (steering wheel, compass, etc.)
• a wheelhouse is a small room or shelter on a boat or old-fashioned ship, where the wheel used for steering the boat is situated.

wheelhouse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
اصطلاح: in one's wheelhouse
1- در حوزه‌ی تخصص یا علاقه‌ی کسی بودن.
2- (ورزش بیس بال): اشاره به مفید ترین هوم ران (زدن گوی بخارج از زمین و دویدن از روی همه ی پایگاه ها)

https://www.dictionary.com/browse/wheelhouse
جلال قاسمی
قسمت زیرین گل‌گیر خودرو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wheelhouse

کلمه : wheelhouse
املای فارسی : وهیلهوس
اشتباه تایپی : صاثثماخعسث
عکس wheelhouse : در گوگل

آیا معنی wheelhouse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )