برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

what the hell

معنی کلمه what the hell به انگلیسی

what the hell
• why not?; what on earth?, what? (used to express surprise)
what the hell does she want?
• what in the world does he desire?
what the hell is going on
• what in the name of lucifer is going on here?, what the heck is happening here?
what the hell is this?
• what is this?, what's the meaning of this?, what's this all about? (cry of astonishment or anger)

what the hell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi.hsh
چه خبره. چی شده. چه اتفاقی افتاده
امین مرادی
چه مرگته؟، چه مرضته؟
مهدی
چه مرگته؟ ./چته؟
جلال ارمیون
هنگامی که پیشنهادی بشما میشه و در عوض میگن what the hellدر اینجا معنی منفیش رو از دست میده و بمعنای ’’جهنم ضرر’’میاد.
Amir
اگر کسی یا چیزی باعث ، نگرانی ، تعجب و شوکه شدن یا ... شود، از what the hell استفاده میشود
که در کلمه به معنای : (چه جهنمی)
ولی در واقع به معنای :( چه کوفتی)
که در چنین موقعیت هایی بیشتر از :
( shit , what the fuck ) استفاده می شود .
محمد کرمی
کنایه از به هم ریختگی یا ویرانگی

مترادف فارسی :چه جهنمی
k lover
ببینید وقتی حالت سوالی داشته باشه یه جورایی همون what هست، با این‌ تفاوت که گوینده یه جورایی اعصاب نداره!
مثلا what are you saying یعنی چی میگی ولی what the hell are you saying یعنی چه گوهی داری میخوری؟ یا what are you doing یعنی داری چیکار میکنی ولی what the hell are you doing میشه داری چه غلطی میکنی؟
اگه اولش مثلا یه کلمه پرسشی دیگه باشه باز معنی همون کلمه پرسشی رو میده ولی با خشونت! مثلا where are you going یعنی داری کجا میری ولی where the hell are you going میشه کدوم قبرستونی داری میری؟
بعد اگه خودش تنها بیاد میتونه معنی به جهنم یا به ت*مم بده، مثلا
I have a meeting this afternoon but what the hell, I want to be with you
که میشه عصر جلسه دارم ولی به ت*مم( به جهنم، به درک)، میخوام با تو باشم
محمد ترابی
به معــنای چه کوفتیه
P.s
من فکر کنم معمولا وقتی بک اتفاق خاص یا
بدی می افته و فرد شوکه میشود از what the hell استفاده میکنه و نشانه ی شوکه شدن و یا
عصبانی شدن فرد هست
What the hell تغریبا معادل چه گندی است
Mani
وقتی کسی به شما جمله نامفهومی میگوید شما از جمله what the hell استفاده می کنید به معنی : چه مرضته، چه مرگته ، چی میگی.
Loki
چه مرگیه؟
چه جهنمیه؟
ساحل امجد
چه مرگته؟؟
چه کوفتیه؟؟
چه مرضیه؟؟
Sakura
چه افتضاحی-چه مصیبتی-عجب گندی
A.Mohammadion
چه غلطی می کنی
helen
مثلا یکی از کسایی که دوست نداری برات برای اشتی یه چیزی می خره می گی what the hell is this ینی این دیگه چه کوفتیو

این چه کوفتی ه و ...
شادپور
به تخمم
Shadi Hamedi
وقتی حالت سؤالی ندارد و در اشاره به هیاهو و غوغایی نیست که معادل‌های اشاره‌شده برایش به کار بیاید، به این معناست: به‌جهنم، هرچه باداباد، به‌درک
Pouryarazmara
چون که این کلمه بریتانیایی است معادل آمریکایی آن
...What the fu است به معنی زهرمار
☃️☃️☃️☃️☃️
چه مرگته؟، چه مرضته؟
چته؟
هنگامی که پیشنهادی بشما میشه و در عوض میگن what the hellدر اینجا معنی منفیش رو از دست میده و بمعنای ’’جهنم ضرر’’میاد.
اگر کسی یا چیزی باعث ، نگرانی ، تعجب و شوکه شدن یا ... شود، از what the hell استفاده میشود
که در کلمه به معنای : (چه جهنمی)
ولی در واقع به معنای :( چه کوفتی)
که در چنین موقعیت هایی بیشتر از :
( shit , what the fuck ) استفاده می شود .

کنایه از به هم ریختگی یا ویرانگی

مترادف فارسی :چه جهنمی
ببینید وقتی حالت سوالی داشته باشه یه جورایی همون what هست، با این‌ تفاوت که گوینده یه جورایی اعصاب نداره!
مثلا what are you saying یعنی چی میگی ولی what the hell are you saying یعنی چه گوهی داری میخوری؟ یا what are you doing یعنی داری چیکار میکنی ولی what the hell are you doing میشه داری چه غلطی میکنی؟
اگه اولش مثلا یه کلمه پرسشی دیگه باشه باز معنی همون کلمه پرسشی رو میده ولی با خشونت! مثلا where are you going یعنی داری کجا میری ولی where the hell are you going میشه کدوم قبرستونی داری میری؟
بعد اگه خودش تنها بیاد میتونه معنی به جهنم یا به ت*مم بده، مثلا
I have a meeting this afternoon but what the hell, I want to be with you
که میشه عصر جلسه دارم ولی به ت*مم( به جهنم، به درک)، میخوام با تو باشم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی what the hell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )