برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
what - on - earth
شبکه مترجمین ایران

what on earth

what on earth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریاحی
:Used for adding emphasis to questions
?What on earth do you mean
مهسا
how, what, why, etc. on ˈearth
how, why, etc. in the ˈworld
used with questions to express the speaker’s surprise, anger, etc
عارف
آخه چرا ؟ ، کی گفته ؟!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی what on earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )