برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

what happened

معنی کلمه what happened به انگلیسی

what happened
• what took place, what occurred

what happened را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M
چه اتفاقی افتاد
فاطمه مولوی
چه اتفاقی افتاد؟
fatemeh rahimy
چه اتفاقی رخ داده؟
A
چه چیز شده
ابوالفضل شیری
رخ دادن- اتفاق افتادن - پیش آمد
S
چه اتفاقی افتاد
آرات
چه چیزی شده
Ensieh
چه اتفافی افتاد
HANANEH
چه چیزی رخ داده؟
چه اتفاقی افتاده؟
چه چیزی شده؟
Mobi
چه چیزی شده؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی what happened مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )