برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

what brings you here


از این طرفا

what brings you here را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امینی
به به از این طرفها
Me
چه عجب از این طرفا
Faeze
افتاب از کدوم طرف دراومده
حمیدرضا
شما کجا، اینجا کجا
رضا زارع
این جمله ریخت سازمانی why are you here? است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی what brings you here
کلمه : what brings you here
املای فارسی : وهت برینگس یو هره
اشتباه تایپی : صاشف ذقهدلس غخع اثقث
عکس what brings you here : در گوگل

آیا معنی what brings you here مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )