برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
what - are - you - going - to - do
شبکه مترجمین ایران

what are you going to do

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
چه میشه کرد، همینه دیگه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی what are you going to do مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )