برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

what's wrong

what's wrong را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

h.p
مگه چشه
رقیه علیزاده
گناهم چیه
Mohammadreza Akbarian
? What's wrong with you => چته ؟
? What's wrong with Ali => علی چشه ؟
? What's wrong with it => اون چشه ؟
مهرسا بابادی
مشکل چیه؟
Rambo
مگه چی شده
مهلا
مشکلت چیه؟
سارا ایرندگانی
مشکل چیه
صبرا
چیشده
amin hoseinpour
مشکل چیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی what's wrong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )