برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1386 100 1

what's gotten into you

معنی کلمه what's gotten into you به انگلیسی

what's gotten into you
• what happened to you lately? what's wrong with you?

what's gotten into you را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda Aria
چه مشکلی برات پیش آمده؟!
چه بلایی سرت آمده؟!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی what's gotten into you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )