برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1411 100 1

were

/wɜːr/ /wɜː/

(زمان گذشته ی are از فعل: to be) بودند، بودید (و غیره)، گذشته فعل be to و جمع فعل ماضی was

بررسی کلمه were

ادغام ( contraction )
• : تعریف: contracted form of "we are".
( verb )
• : تعریف: 2nd person sing. past tense and 1st, 2nd, and 3rd person pl. past tense of be.

واژه were در جمله های نمونه

1. all were smitten by her beauty
همه تحت تاثیر زیبایی او قرار گرفتند.

2. ambassadors were presented to the president
سفیران به حضور رییس جمهور معرفی شدند.

3. amunitions were barged up the river
مهمات توسط قایق به بالای رودخانه ترابری می‌شد.

4. beggars were begging in the streets
گدایان درخیابان‌ها گدایی می‌کردند.

5. beggers were scavenging through a heap of garbage
گداها در تلی از زباله به دنبال غذا می‌گشتند.

6. birds were hawking after insects
پرندگان شیرجه‌زنان به حشرات حمله می‌کردند.

7. birds were sitting on the branch
پرندگان روی شاخه نشسته بودند.

8. birds were twittering in the trees
پرندگان در درخت‌ها جیک جیک می‌کردند.

9. birds were worming in the mud
پرندگان در گل کرم شکار می‌کردند.

10. blacksmiths were smiting the anvil
آهنگران بر سندان می‌کوبیدند.

11. bodies were floating down the river
اجساد در رودخانه شناور بودند.

12. books were his only solace
کتاب یگانه مایه‌ی تسلی او بود.

13. book ...

معنی عبارات مرتبط با were به فارسی

اگر بجای او بودم
اگر جای شما بودم
(امریکا - عامیانه) همان طور که هست (بیشتر در مورد کالای صدمه دیده)، ظاهرا، چنانکه گویی
اگراوبنابود
اگر من بودم

معنی کلمه were به انگلیسی

were
• were is the plural and the second person singular of the past tense of be.
• were is sometimes used instead of `was' in conditional clauses or wishes; a formal use.
were at swords' points
• were preparing for war
were compatible
• were appropriate for each other
were it not
• if not
were it not for
• if it had not been for, if- had not been there, if- had not helped
as it were
• so to speak, as if, as though, seemingly
as you were
• (military) unofficial command to carry on with what you were doing or to point out a correction to a previous order or remark
remained as they were
• did not change, stayed as they were
saw things as they were
• saw everything for what it really was
there were
• there existed, there lived

were را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازنین
گذشته
Azar
مصدر شدن در گذشته
رضا
گذشته
amir
گذشته
امیرحسین باشی
گذشته we.you.theyمیشه were ولی گذشته I.he.she.it و اسم میشه was
A...
برای فعل توبی هستش
Tobe رو دو قسمت‌میکنیم
To=am.is.are
be=was.were
amوisمیشهwas
Areمیشهwere
Tohid
هميشه بايد بجاىare.you.we.Theyاز كلمه wereاستفاده كنيم و بجاى he.she. I.it.از wasاستفاده كنيم.
sasa
فعل هاي TO BE هستش
كه به دو قسمت تقسيم ميشه يكي TO:AM IS ARE.
BE:WAS WERE
am is are ميشه was
were ميشه are
🥰😘
ارمیا
گذشته
محدثه فرومدی
عبارت بودند از
قرار داشتند
ایوب نعمتی
گذشته فعل to be هست(am, is, are)
فرق were با was اینه که were برای جمع استفاده میشه:
they were
we were
you were
نکته: چون you برای جمع هم استفاده میشه برای همین از were به جای was استفاده می‌کنیم.
tinabailari
بود 🕌🕌
You were at school yesterday
تو دیروز در مدرسه بودی
moomo
به نظر من were برای جمله های گذشته میآید were برای جمع استفاده میشود
ه
چون که از افعال بی قاعده هست پس گذشته هست
سلاله
دیوانه نظر
Reihane
گذشته (به صورت چندتای)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی were
کلمه : were
املای فارسی : ور
اشتباه تایپی : صثقث
عکس were : در گوگل

آیا معنی were مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )