برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1466 100 1

well worn

/ˈwelˈwɔːrn/ /welwɔːn/

کهنه، کار کرده، مستعمل، زیاد کار کرده، مبتذل، پیش پا افتاده، معمولی

بررسی کلمه well worn

صفت ( adjective )
(1) تعریف: showing marks of considerable wear or use.
مشابه: worn

(2) تعریف: stale, often repeated, and sometimes trite.
مشابه: worn

- a well-worn myth
[ترجمه ترگمان] یک افسانه کهنه
[ترجمه گوگل] یک اسطوره فرسوده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه well worn در جمله های نمونه

1. well-worn shoes
کفش‌های کاملا کهنه

2. Better wear out shoes than sheets.
[ترجمه ترگمان] بهتره کفش هام رو از ملافه آویزون کنم
[ترجمه گوگل]کفش های بهتر از ورق های پوشیدن بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Better wear out than rust out.
[ترجمه ترگمان]بهتر از این که زنگ بزنم
[ترجمه گوگل]بهتر از زنگ زدن از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You'd better wear glasses to remedy bad eyesight.
[ترجمه ترگمان]بهتر است عینک به چشم بپوشی تا بینایی بدی پیدا کنی
[ترجمه گوگل]بهتر است عینک را درمان کنید تا بینایی بدی را درمان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You'd better wear a vest under a coat.
[ترجمه ترگمان]بهتره یه جلیقه زیر کت بپوشی
[ترجمه گوگل]بهتر است لباس زیر یک کت را پوشانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه well worn به انگلیسی

well worn
• a well-worn expression or remark has been used so often that it is boring.
• a well-worn object or piece of clothing has been used so much that it looks old and untidy.

well worn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جهان
رنگ و رو رفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی well worn
کلمه : well worn
املای فارسی : ول ورن
اشتباه تایپی : صثمم صخقد
عکس well worn : در گوگل

آیا معنی well worn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران