برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

well favoured


زیبا، خوشگل زیبا، خوبروی

معنی کلمه well favoured به انگلیسی

well favoured
• good looking, pretty or handsom; pleasing to the eye

well favoured را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی well favoured
کلمه : well favoured
املای فارسی : ول فوورد
اشتباه تایپی : صثمم بشرخعقثی
عکس well favoured : در گوگل

آیا معنی well favoured مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )