برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1401 100 1

well defined


(کاملا) معلوم، معین، واضح

بررسی کلمه well defined

صفت ( adjective )
• : تعریف: distinctly shown or delineated; portrayed or appearing clearly and unambiguously.
متضاد: nebulous
مشابه: distinct, explicit, pronounced, trenchant

- well-defined borders
[ترجمه ترگمان] مرزه‌ای مشخص
[ترجمه گوگل] مرزهای به خوبی تعریف شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- well-defined rules
[ترجمه ترگمان] قوانین تعریف‌شده
[ترجمه گوگل] قوانین به خوبی تعریف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه well defined در جمله های نمونه

1. a well-defined picture
تصویر واضح و روشن

2. Humor has been well defined as thinking in fun while feeling in earnest.
[ترجمه ترگمان]طنز به خوبی به عنوان تفکر در کیف و در حالی که به طور جدی فکر می‌کند، تعریف شده‌است
[ترجمه گوگل]طنز به خوبی به عنوان تفکر در سرگرمی تعریف شده است، در حالی که احساس جدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These categories are not well defined.
[ترجمه ترگمان]این دسته‌ها خوب تعریف‌نشده اند
[ترجمه گوگل]این دسته بندی ها به خوبی تعریف نشده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lothian is also a well defined employment centre with nearly 92 percent of its working population employed within its boundary.
[ترجمه ترگمان]لوتیان نیز یک مرکز استخدام تعریف شده‌است که نزدیک به ۹۲ درصد از جمعیت کار خود را در مرز خود استخدام می‌کند
[ترجمه گوگل]Lothian همچنین یک مرکز اشتغال به خوبی تعریف شده است که نزدیک به 92 درصد از جمعیت کارگر آن در مرز خود کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Many issues, however, ...

معنی well defined در دیکشنری تخصصی

well defined
[برق و الکترونیک] خوش تعریف
[ریاضیات] خوش تعریف، خوب تعریف شده
[شیمی] تابع خوش تعریف
[ریاضیات] تابع خوش تعریف

well defined را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم 💛
مشخص
کاربر آبادیس
صریح
معلوم
معین
واضح
ایمان حجتی
شفاف، معین، مشخص، واضح و دقیق،
مثلا well defined strategy یعنی استراتژی ای که تمام جوانبش بررسی شده باشه و بدون ابهام و ایراد باشه.
علیرضا خلیلیان
خوش تعریف: در ریاضی یعنی بدون ابهام
محدثه فرومدی
کاملا مشخص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی well defined
کلمه : well defined
املای فارسی : ول دفیند
اشتباه تایپی : صثمم یثبهدثی
عکس well defined : در گوگل

آیا معنی well defined مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )