برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

weather report

/ˈwɛðər rɪˈpɔrt/ /ˈwɛðər rɪˈpɔrt/

معنی کلمه weather report به انگلیسی

weather report
• report reported daily on meteorological observations and on expected changes in the weather

weather report را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

farbod
گزارش آب و هوا

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی weather report مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )