برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

weather map

/ˈweðərˈmæp/ /ˈweðəmæp/

نقشه ی هواشناسی، نمودار وضع هوا، نقشه هواشناسی

بررسی کلمه weather map

اسم ( noun )
• : تعریف: a chart or map showing weather conditions over a specific geographic area at a specific time.

واژه weather map در جمله های نمونه

1. The weather map shows a ridge of high pressure coming in from the Atlantic.
[ترجمه ترگمان]نقشه هواشناسی یک صخره از فشار بالای ناشی از اقیانوس اطلس را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]نقشه آب و هوایی نشان می دهد رگه ای از فشار بالا در آینده از اقیانوس اطلس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As you can see from the weather map, huge rain clouds are completely covering the South East.
[ترجمه ترگمان]همانطور که می‌توانید از نقشه هواشناسی مشاهده کنید، ابره‌ای بزرگ باران به طور کامل مناطق جنوب شرق را پوشش می‌دهند
[ترجمه گوگل]همانطور که از نقشه آب و هوایی می بینید، ابرهای بارانی بزرگ به طور کامل بر روی جنوب شرق قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And the weather maps are updated infrequently.
[ترجمه ترگمان]و نقشه‌های آب و هوایی به ندرت به روز می‌شوند
[ترجمه گوگل]و نقشه های آب و هوایی به ندرت به روز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I read the weather map in yesterday's paper, which show a driving cold wind will blow from the north.
[ترجمه ترگ ...

معنی weather map در دیکشنری تخصصی

weather map
[ریاضیات] نقشه ی هوا
[آب و خاک] نقشه آب و هوا
[زمین شناسی] نقشه هواشناسی - نقشه ای که شرایط آب و هوایی را در یک دوره زمانی نشان می دهد این نقشه ها ، طوفانها ، جبهه ها ، دما ، باران ، برف ، تگرگ ، مه ، … را نشان می دهد .
[عمران و معماری] نقشه سینوپتیک هوا

معنی کلمه weather map به انگلیسی

weather map
• chart which indicates how the climate is going to be

weather map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی weather map

کلمه : weather map
املای فارسی : ودر مپ
اشتباه تایپی : صثشفاثق ئشح
عکس weather map : در گوگل

آیا معنی weather map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )