برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1344 100 1

we haven't the foggiest

معنی کلمه we haven't the foggiest به انگلیسی

we haven't the foggiest
• we have no idea, we don't know

we haven't the foggiest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bahar
کاملا بی اطلاع بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی we haven't the foggiest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )