برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

way before

way before را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
خیلی وقت پیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی way before مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )