برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

watermark

/ˈwɒtərˌmɑːrk/ /ˈwɔːtəmɑːk/

معنی: تعیین میزان مد آب
معانی دیگر: (خطی که ارتفاع آب را نشان می دهد) خط آب، داغ آب، (کاغذ سازی) ته نقش، تعیین میزان مد اب، علامت چاپ سفید در متن کاغذ سفید، چاپ سفید یا سایه دار کردن

بررسی کلمه watermark

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mark that shows how far a tide or body of water has risen.

(2) تعریف: a pattern impressed into paper that is visible when the paper is held up to light.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: watermarks, watermarking, watermarked
• : تعریف: to impress (a watermark) onto paper.

واژه watermark در جمله های نمونه

1. The sheet bears the watermark '1836'.
[ترجمه ترگمان] \"ملحفه نشون می ده،\" سال ۱۸۳۶
[ترجمه گوگل]ورق دارای علامت '1836' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The card has a digital watermark detectable only to electronic cash dispensers.
[ترجمه ترگمان]این کارت یک نشانه دیجیتال است که تنها با سیستم ذخیره نقدی الکترونیکی قابل‌تشخیص است
[ترجمه گوگل]کارت دارای یک علامت دیجیتال قابل تشخیص فقط به پول نقد الکترونیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is a watermark on this $50 bill.
[ترجمه ترگمان]یک watermark در این ۵۰ دلار وجود دارد
[ترجمه گوگل]علامت Watermark در این لایحه 50 دلار وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This contains an invisible watermark . . . detectable only to electronic tills and cash dispensers. The company says it should be impossible to copy.
[ترجمه ترگمان]این حاوی یک watermark نامریی است که تنها با کد الکترونیکی و dispensers نقد می‌تواند وجود داشته باشد این شرکت می‌گوید کپی کردن آن غیر ممکن است
...

مترادف watermark

تعیین میزان مد آب (اسم)
watermark

معنی عبارات مرتبط با watermark به فارسی

بالاترین نشان اب، نشان بلندترین ترازاب

معنی watermark در دیکشنری تخصصی

watermark
[عمران و معماری] داغ آب
[آب و خاک] داغ آب
[کامپیوتر] سایه دار کردن نامرئی - کد پنهانی در یک تصویر به منظور حمل پیامهای امنیتی یا اطلاعات " حق کپی " . چنین کدی موجب تغییر بسیار کم کنتر است ( وضوح ) بر روی ناحیه ی بزرگی از تصویر می شود که با چشم قابل رؤیت نیست.

معنی کلمه watermark به انگلیسی

watermark
• mark indicating the height to which water has risen; design that is impressed in paper and is only visible when held up to the light
• make a watermark (on paper); impress a design in paper which is only visible when held up to the light
• a watermark is a design which is put onto paper such as banknotes by the people who make it, and which you can only see if you hold the paper up to the light.
• a watermark is also a mark which shows the highest or the lowest level reached by a river or the sea.

watermark را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان
نهان نگاری
ebi
نقشِ زمینه ، نقش زمینه کمرنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watermark
کلمه : watermark
املای فارسی : واترمارک
اشتباه تایپی : صشفثقئشقن
عکس watermark : در گوگل

آیا معنی watermark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )