برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

watercourse

/ˈwɔːrtəkɔːrs/ /ˈwɔːtəkɔːs/

معنی: مسیل
معانی دیگر: بستر رود، مسیر آب، مجرای آب، آبگذر، ابرو، نهر

بررسی کلمه watercourse

اسم ( noun )
(1) تعریف: a current of water, such as a creek or river.
مشابه: creek

(2) تعریف: a natural or artificial channel, such as a river bed or canal, through which water flows.
مشابه: aqueduct, canal, channel

واژه watercourse در جمله های نمونه

1. The bridge spans the watercourse descending from Coire Mhic Nobuil in a very attractive setting, well seen from the parapet.
[ترجمه ترگمان]پل از پل Coire Mhic در یک محیط بسیار جذاب عبور می‌کند و از دیواره پل دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]این پل، جریان آب را از Coire Mhic Nobuil در یک محیط بسیار جذاب، که از پاراپیت به خوبی دیده می شود، می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These stones extend down the watercourse, over which water flows with the aid of a simple submersible pump.
[ترجمه ترگمان]این سنگ‌ها از watercourse عبور می‌کنند که در آن آب با کمک یک پمپ ساده شناور در آب جریان دارد
[ترجمه گوگل]این سنگ ها جریان آب را گسترش می دهند که از طریق یک پمپ شناور ساده جریان می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A large depression in the ground with a watercourse in which a certain amount of sluggish water stands.
[ترجمه ترگمان]یک گودال بزرگ در زمین وجود دارد که در آن مقدار مشخصی از آب راکد وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک افسردگی بزرگ در زمین با یک جریان آب که در آن مقدار مشخصی از آب انباشته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف watercourse

مسیل (اسم)
stream , ravine , watercourse

معنی watercourse در دیکشنری تخصصی

watercourse
[عمران و معماری] آبراهه - جوبچه - آبرو
[زمین شناسی] کانال آب،آبراه - الف) یک کانال طبیعی به خوبی مشخص که بطور کامل یا بخشی توسط یک جریان مشخص آب یا پیوسته یا ادواری ساخته شده است. همچنین، یک جوی، کانال، آبراه یا سایر کانالهای مصنوعی برای انتقال آب، مثلاً برای زهکشی یک باتلاق. - ب) از نظر قانونی، یک رود طبیعی که در یک حوزه زهکشی معلوم بوجود می آید که بطور کامل برای جریان یافتن خود به زهکشی سطحی در نواحی اطرافش وابسته نیست و در یک کانال با بستر واضح بین کناره های مرئی یا درون یک فرورفتگی معلوم در خشکی جریان می یابد و دارای یک ذخیره معلوم و دوره ای آب است و معمولاً، ولی نه بطور الزامی، دارای یک جریان محسوس در جهات ویژه است و با یک نقطه ثابت به درون توده دیگری از آب، تخلیه می شود. - ج) یک حق قانونی که اجازه استفاده از جریان یک رود را می دهد. مثلاً استفاده از رودی که از درون زمین کسی جریان دارد. یا دریافت آب تخلیه شده در زمینی که به فرد دیگری تعلق دارد.
[نفت] مجرای گل
[آب و خاک] آبراه
[آب و خاک] آبراه طبیعی

معنی کلمه watercourse به انگلیسی

watercourse
• stream, small river; water channel, river bed; canal

watercourse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
عاطفه موسوی
جریان آب
سولماز
آبراه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watercourse
کلمه : watercourse
املای فارسی : وترکورس
اشتباه تایپی : صشفثقزخعقسث
عکس watercourse : در گوگل

آیا معنی watercourse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )