برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
water - over - the - dam
شبکه مترجمین ایران

water over the dam

water over the dam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
Something that is over and done with, especially an unfortunate occurrence
اتفاقی که افتاده و دیگه مهم نیست
it's water over the dam
کاریه که شده
اتفاقیه که افتاده
گذشته ها گذشته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی water over the dam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )