برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

wasted

/ˈweɪstəd/ /ˈweɪstɪd/

معنی: خراب
معانی دیگر: (امریکا- خودمانی)، مست

واژه wasted در جمله های نمونه

1. he wasted all of his money
همه‌ی پولش را حرام کرد.

2. he wasted his life in pursuit of unworthy causes
او عمر خود را در پی هدف‌های ناشایسته حرام کرد.

3. they wasted all their inheritance without any provision for the future
همه‌ی ارثیه‌ی خود را به هدر دادند و هیچ فکری برای آینده نکردند.

4. they wasted their money and busted
آنها پول خود را حرام کردند و ورشکست شدند.

5. the bridge, wasted by time and neglect, finally collapsed
آن پل که گذشت زمان و بی‌توجهی آن را مخروبه کرده بود بالاخره فرو ریخت.

6. the cancer patient wasted away and died
بیمار سرطانی نحیف شد و مرد.

7. the poet was wasted by old age and years of imprisonment
پیری و سال‌ها زندانی بودن شاعر را نزار کرده بود.

8. some of the heat wasted in this process is recovered later
مقداری از حرارت از دست رفته در این فرآیند بعدا دوباره جبران می‌شود.

9. the native population had been wasted by epidemics and famine
بیماری‌های همه‌گیر و قحطی جمعیت بومیان را تحلیل برده بود.

10. within a few months, he wasted away his patrimony
ظرف چند ماه میراث پدری را به هدر داد.

11. we should not allow our national ri ...

مترادف wasted

خراب (صفت)
desolate , bad , spoiled , rotten , ill , ruined , devastated , impaired , ruinous , miscreant , depraved , rotten-hearted , tumble-down , wasted

معنی کلمه wasted به انگلیسی

wasted
• squandered; withered; fatigued (slang); drunk (slang)
• a wasted action is one that achieves nothing.
wasted effort
• useless attempt at something
wasted energy
• inefficient use of power
wasted time
• time that is used inefficiently; time during which nothing is accomplished
wasted words on
• spoke in vain, spoke with no productive outcome

wasted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهارک قهرمان
بیهوده، عبث
a.r
بی فایده
useless; unavailing; not exploited or taken advantage of; unprofitable
رها فرهمند
یعنی خراب یا هدر نرفتن👉
Setayesh-Arya
مست
Rana mirsalehi
مست با الکل یا مواد مخدر
زهرا خانی
هدر دادن
فاطمه :)
هدر رفتن
عرشیا
دوتا معنی میده
Wasted: هدر رفت
Wasted: بیهوش شد
کاظم قلی پور
wasted energy
انرژی هدر رفته
Figure
۱- مست Extremely drunk or intoxicated
۲- نحیف، خسته، ضعیف ،تکیده ، لاغر ، فرتوتphysically or mentally exhausted, thin, weak, emaciated
۳- بیهوده، عبث useless
۴- هدر شده ، حیف و میل شده, اسراف شده expended or not used effectively
Rozhan
realy drunk مست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wasted

کلمه : wasted
املای فارسی : وستد
اشتباه تایپی : صشسفثی
عکس wasted : در گوگل

آیا معنی wasted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )