برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

waste basket


سبد کاغذ بیکاره، زنبیل، مکثف

واژه waste basket در جمله های نمونه

1. I consigned her letter to the waste basket.
[ترجمه ترگمان]نامه او را به سطل آشغال سپرد
[ترجمه گوگل]نامه ای را به سبد هدر دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She consigned his letter to the waste basket.
[ترجمه ترگمان]نامه خود را به سبد کاغذ باطله سپرد
[ترجمه گوگل]او نامه خود را به سبد زباله ارسال کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The secretary flung all the papers into the waste basket.
[ترجمه ترگمان]منشی تمام اوراق را به سطل آشغال انداخت
[ترجمه گوگل]وزیر امور خارجه تمام مقالات را به سبد هدر رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I made a note of Mahoney's home address and returned the paper to the waste basket.
[ترجمه ترگمان]نشانی خانه ماهونی ۸ را در آن گذاشتم و کاغذ را به سبد waste پس دادم
[ترجمه گوگل]من یادداشتی از آدرس منزل مهونه را ساختم و مقاله را به سبد هدر رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه waste basket به انگلیسی

waste basket
• basket for garbage, trash can

waste basket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوربخش
Trush can
سطل آشغال
..
سطل زباله
Tannaz yavari
سطل آشغال و زباله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی waste basket

کلمه : waste basket
املای فارسی : وسط بسکت
اشتباه تایپی : صشسفث ذشسنثف
عکس waste basket : در گوگل

آیا معنی waste basket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )